HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet skal ivaretas, og selskapet ønsker å sikre en kontinuerlig forbedring av HMS resultater.

HMS-datablad er ment å være et hjelpe- middel for å gi brukeren nok informasjon om kjemikalier til å kunne håndtere dem på en forsvarlig måte.

Her finner du HMS-datablad for smøremidler, drivstoff- og fyringsprodukter, kjemiprodukter samt bilpleie- og fritidsprodukter. Du velger Norge og går videre fremover til du finner det produktet du trenger.

Her velger du SØK - videre SIKKERHETSDATABLAD- videre setter du inn KJEMIKALIETS NAVN - og søk i ECO Center.


Send dine spørsmål eller kommentarer på e-post: vestfold@oljesenter.com