HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet skal ivaretas, og selskapet ønsker å sikre en kontinuerlig forbedring av HMS resultater

Vestfold Oljesenter AS en selvstendig oljeforhandler i Shell-systemet og vinner av HMS-prisen i klassen for transportører. 
Arbeidsmiljøprisen, som er basert på Helse, Miljø og Sikkerhet, ble utdelt på Norsk Petroleuminstitutts årskonferanse 2. november 2004, og lovordene i begrunnelsen var mange.
«Bedriften er den av de nominerte som fremsto med det beste inntrykket på grunn av at alle ansatte var involvert, gjennom daglig dialog, for å skape gode HMS-resultater. 
Bedriften var også den som hadde best dokumentasjon og oppfølging av sine aktiviteter gjennom et godt etablert intern-kontrollsystem.

HMS-prisen viser at vi kan og gjør det vi skal

Her velger du SØK – videre SIKKERHETSDATABLAD- videre setter du inn KJEMIKALIETS NAVN – og søk i ECO Center.

HMS-datablad er ment å være et hjelpe- middel for å gi brukeren nok informasjon om kjemikalier til å kunne håndtere dem på en forsvarlig måte.

Her finner du HMS-datablad for smøremidler, drivstoff- og fyringsprodukter, kjemiprodukter samt bilpleie- og fritidsprodukter. Du velger Norge og går videre fremover til du finner det produktet du trenger. 

HMS Datablad og Produktblad St1, Drivstoff og fyringsprodukter.