Vestfold Oljesenter er Miljøfyrtårn!

Vi er stolte av at vi nå er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, den første sertifiserte bedriften i vår bransje i Vestfold.  Vi har alltid tatt miljø og HMS på alvor. Å bli Miljøfyrtårn er et bevis på det. Bildene til høyre er fra overekkelse av diplom fra henholdsvis varaodfører i Larvik og sertifisør for Miljøfyrtårn.

Hva er Miljøfyrtårn:

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miløfyrtårnsertifiseringen skal være lønnsomt, relevant og enkelt.»