Oljeforbud på byggeplasser i 2022

Fra 1. januar 2022 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. Forbudet skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren, men kan også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Noen sentrale konsekvenser av forbudet for deg som tankeier.

Klassifisering av væske

For mange vil syntetisk biodiesel som HVO100 være et godt alternativ til fossil diesel. Syntetisk biodiesel har veldig like egenskaper som fossil diesel, og er som diesel klassifisert som farlig stoff i forskriften «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.»

Det er imidlertid viktig å legge merke til at HVO100 er definert som et kjemikalie, og ikke et petroleumsprodukt, slik som diesel. Denne forskjellen får betydning opp mot Tankforskriften som er en del av Forurensningsforskriften, som behandler kjemikalier og petroleumsprodukter ulikt. Mens Tankforskriften gjelder for tanker til petroleum fra 10 m3, gjelder den for kjemikalier allerede fra 2 m3.  Det betyr at tanker som lagrer HVO100 skal være utstyrt med fullt oppsamlingsarrangement, tekniske barrierer og være underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram. Den skal også ha oppsamling under lufting.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *