fyringsolje, diesel og biodiesel

Vi leverer biodiesel, fyringsolje, biofyringsolje og diesel – fra Grenland i sør til Buskerud i nord.  Vi er sentralt plassert i forhold til vårt nedslagsfelt, og våre sjåfører har jobbet hos oss i mange år.  Vi er kjent for hyggelig og god service, er raske til å svare på henvendelser og har kort leveringstid. Våre produkter kommer i flere kvaliteter.

Norsk Bransjestandard for drivstoff og fyrings-                produkter. 

https://www.drivkraftnorge.no/siteassets/dokumenter–filer/diverse-dokumenter/rev-bransjestandard-februar-2021.pdf

Produktteknisk datablad Anleggsdiesel

Hms datablad

Produktteknisk datablad Blank Diesel
HMS Datablad

Esso Diesel med BIO avgiftsbelagt
Esso Diesel med BIO avgiftsbelagt møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. I vinterhalvåret er dette en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetanindex/tall) ved lave temperaturer. Produktet inneholder opp til 7% bio drivstoff.
 

HVO 100 Diesel – Palmefritt
 

HVO Diesel 100 er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).

Bruksområder
HVO 100 Diesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten.
De fleste bilprodusentene for tungtrafikk har godkjent bruk av ren HVO i sine motorer, for eksempel Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, IVECO og Renault. Produktet kan også brukes som erstatning for fyringsolje og parafin.
Fordeler
HVO 100 Diesel er ett av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca. 74 % sammenlignet med fossil diesel. 
HVO 100 Diesel er tilsatt smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.
HVO 100 Diesel er fullt blandbart med fossil diesel.
Lagring 
Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. 
Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. 
Anbefalt lagringstid er 12 måneder som for andre fossile dieselkvaliteter.
Kuldekvalitet
HVO 100 Diesel Sommerkvalitet tåler ned til -10 grader og vinterkvaliteten tåler ned til – 33 grader.
Innhold
HVO Diesel 100 er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett.  
HVO Diesel 100 oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN 15940.
 

Produktdatablad HVO Diesel 100 – Sommer 

Sikkerhetsdatablad HVO Diesel 100 – Sommer

Produktdatablad HVO Diesel 100 – Vinter

Sikkerhetsdatablad HVO Diesel 100 – Vinter

HVO Anleggsdisel 100

HVO Anleggsdiesel 100 er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk.

Fordeler

HVO Anleggsdiesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel. Alle biokomponenter vi leverer er i henhold til EUs bærekraftkriterier. Aromatinnholdet i HVO Anleggsdiesel 100 er betydelig lavere sammenlignet med fossil diesel. Det innebærer at partikkelutslipp ved forbrenning reduseres kraftig, spesielt i eldre motorer uten avansert etterbehandling. Det lave aromatinnholdet bidrar også til høyere cetantall.

Produktet er tilsatt et smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet.

Bruksområder

HVO Anleggsdiesel 100 kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for standarden NS-EN15940. Produktet er i sin kjemiske oppbygning tilnærmet identisk med vanlig fossil diesel, noe som gjør de fullt blandbare. I praksis vil ikke HVO Anleggsdiesel 100 oppfylle vanlig dieselstandard (NS-EN590) fordi produktet har en lavere densitet. Det kreves derfor godkjenning fra motorprodusenten før man anvender HVO Anleggsdiesel 100.

Produktblad HVO Anleggsdiesel 100 

Sikkerhetsdatablad HVO Anleggsdiesel 100

Etter 01.01.2020 kan fyringsolje kun brukes til produksjon.

Det er ikke lenger lov å bruke fossil fyringsolje for oppvarming. Dette gjelder både privat og næring.

Produktteknisk Datablad

Med enkle grep og lave kostnader kan du erstatte fossil olje med biofyringsolje. Fyringsolje Bio 100 er en 100% fornybar energiressurs som fremstilles av raps.

Fordeler
Fyringsolje Bio 100 er en biobasert fyringsolje. Rapsmetylester er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt karbondioksid blir lavere.

Bruksområder

Fyringsolje Bio 100 er et utmerket ikke-fossilt alternativ. Slanger, pakninger og andre komponenter som kommer i direkte kontakt med oljen, skal være godkjent for bruk med rapsmetylester.

Konsultér brennerprodusenten eller leverandøren før du bruker Fyringsolje 1 Bio 100:
Trond Wilton Halvorsen Tlf : 906 35 232   http://www.tonsberg-fyring.no   
Vestfold Oljesenter AS Tlf : 33 16 34 40

Lagring

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for rapsmetylester bør ikke være lenger enn 6 måneder.

Produktteknisk Datablad Fyringolje Bio 100

Sikkerhetsdatablad Fyringsolje Bio

Vi leverer Marine Gassolje til store skip på utførsel, og innenlands.

Sikkerhetsdatablad Marine Gassolje: