fyringsolje, diesel og biodiesel

Vi leverer biodiesel, fyringsolje, biofyringsolje og diesel – fra Grenland i sør til Buskerud i nord.  Vi er sentralt plassert i forhold til vårt nedslagsfelt, og våre sjåfører har jobbet hos oss i mange år.  Vi er kjent for hyggelig og god service, er raske til å svare på henvendelser og har kort leveringstid. Våre produkter kommer i flere kvaliteter.

Produktteknisk datablad Anleggsdiesel
Hms datablad
Produktteknisk datablad Blank Diesel
HMS Datablad

Shells diesel er utviklet for å møte kravene til høytytende, moderne dieselmotorer. Vår diesel har dessuten meget gode kuldeegenskaper tilpasset det norske klimaet og leveres tilnærmet svovelfri.

HVO Diesel 100 er et biobasert drivstoff som fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje).
Bruksområder
HVO Diesel 100 kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten.
Fordeler
HVO Diesel 100 er et av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca. 74 % sammenlignet med fossil diesel. HVO Diesel 100 er tilsatt smørende additiv som minimer slitasje i drivstoffsystemet.
Innhold
HVO Diesel 100 er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett. HVO Diesel 100 oppfyller standarden for Parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN 15940.

HMS Datablad

Shell Thermo Standard svovelfri er et velkjent produkt som tilfredsstiller alle krav til fyringsolje og brukes til sentralfyringsanlegg. Ved et normalt vedlikeholdt sentralfyringsanlegg, utnyttes 90% av energien sammenlignet med el-kolbe i sentralvarmeanlegg. Shell Thermo Premium skiller seg ut fra andre fyringsoljer. Shell Thermo Premium er utviklet for å beskytte hele varmeanlegget og gjøre forbrenningen enda mer driftssikker samtidig som det gir forbedret fyringsøkonomi.
På grunn av nye og bedre forbrenningsstoffer, brenner oljen betraktelig renere. Den avgir mindre avleiring i kjelen, dysen og filteret, og hindrer korrosjon i utstyrets metalldeler.

Den nye og unike formelen sørger for:

  • Høyere effekt som gir lavere forbruk
  • Mindre utslipp som følge av lavere svovelinnhold
  • Mindre avleiring i brenner og kjele
  • Forlenger utstyrets levetid og mindre vedlikehold
  • Naturlig og behagelig lukt

Produktteknisk Datablad

Med enkle grep og lave kostnader kan du erstatte fossil olje med biofyringsolje. Fyringsolje Bio 100 er en 100% fornybar energiressurs som fremstilles av raps.

Fordeler
Fyringsolje Bio 100 er en biobasert fyringsolje. Rapsmetylester er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt karbondioksid blir lavere.

Bruksområder

Fyringsolje Bio 100 er et utmerket ikke-fossilt alternativ. Slanger, pakninger og andre komponenter som kommer i direkte kontakt med oljen, skal være godkjent for bruk med rapsmetylester.

Konsultér brennerprodusenten eller leverandøren før du bruker Fyringsolje 1 Bio 100: 
Trond Wilton Halvorsen Tlf : 906 35 232
Vestfold Oljesenter AS Tlf : 33 16 34 40

Lagring

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for rapsmetylester bør ikke være lenger enn 6 måneder.

Produktteknisk Datablad Fyringolje Bio 100

 

Vi leverer Marine Gassolje til store skip på utførsel, og innenlands.

Produktteknisk datablad Marine Gassolje:
HMS Datablad NO
Hms Datablad ENG