BIO FYRINGSOLJE

Med enkle grep og lave kostnader kan du erstatte fossil olje med biofyringsolje. Fyringsolje Bio 100 er en 100% fornybar energiressurs som fremstilles av raps. Dette er et utmerket alternativ for deg som vil bruke et fornybart og miljøtilpasset produkt i oljebrenneren.


PRODUKTDATABLAD FYRINGSOLJE BIO 100

SIKKERHETSDATABLAD FYRINGSOLJE BIO 100  

Fordeler

Fyringsolje Bio 100 er en biobasert fyringsolje. Rapsmetylester er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt karbondioksid blir lavere.

Bruksområder

Fyringsolje Bio 100 er et utmerket ikke-fossilt alternativ. Slanger, pakninger og andre komponenter som kommer i direkte kontakt med oljen, skal være godkjent for bruk med rapsmetylester.

Konsultér brennerprodusenten eller leverandøren før du bruker Fyringsolje 1 Bio 100:
Trond Wilton Halvorsen Tlf : 906 35 232
Vestfold Oljesenter AS Tlf : 33 16 34 40

Lagring

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for rapsmetylester bør ikke være lenger enn 6 måneder.