Kunnskap om motorolje. Motoroljens kvalitets klasser – Dieselmotorer.

Smøroljer
MOTOROLJENS KVALITETSKLASSER
API OG ACEA Normer
De mest vanlige kvalitetssystemene for olje til smøring av kjøretøyer er følgende:

API:
  American Petroleum Institute er en betegnelse på de amerikanske anbefalingene og kvalitetskravene som en motorolje skal oppfylle. De aktuelle API-klassifiseringene SA-SH gjelder for bensinmotorer, men CA-CJ er for dielsemotorer. 

ACEA: Association des Constructeurs Europeens Automobiles. ACEA er de europeiske bilfabrikantenes fellesorganisasjon. Organisasjonens oppgave er å utvile bl.a. kvalitetsklassifiseringer til motoroljer ved særlig å ta hensyn til europeiske motorkonstruksjoner og bruksforhold. For å oppfylle en bestemt kvalitetsklasse skal oljen bestå både av laboratorie- og motorprøver. Ved laboratorieprøver testes bla.a oljens viskositet, tilbøyelighet til skumdannelse, forskyvningsstabiltet og rustebeskyttelsesevne. Ved motorprøver undersøkes bla.a oljens evene til å forebygge korrosjon i lager, rivning fra stempelringene og slitasje i kamaksel og sylindervegger. ACEA-klassifiseringene av motoroljer tråde i kraft i begynnelsen av 1996 da de tidligere CCMC-klassene G4, G5, PD2, D4 og D5 gikk ut. 

Opplysningene under gjelder dieselmotorer og API klassifiseringen. (Neste innlegg blir det fokus på ACEA-klassene).

Bokstav C er koden for API-klassifisering av olje til dieselmotorer.

API-klassifiseringer av dieselmotorer som ikke lenger brukes: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4 og CG-4: Brukes ikke mer.

CH-4: Lansert i 1998- Amerikanske motorer med lave utslipp som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser, stilt i 1998. Erstatter CD, CE, CF-4 og CG-4.

CI-4: Lansert i 2002. Amerikanske motorer med lave utslipp som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser , stilt i 2004. Spesielt til motorer med resirkulering av avgass (EGR). Erstatter CD, CE, CF-4, CG-4 og CH-4.  

CJ-4: Lansert i 2006. Hurtiggående firetaktsmotorer som er konstruert for å oppfylle kravene til avgasser, stilt i 2007. Hovedsakelig beregnet til alle typer drivstoff med under 15 ppm svovel og med partikkelfilter til diesel. Erstatter CI-4, CI-4 Pluss, CH-4, CG-4 og CF-4. Olje av bedre kvalitet enn anbefalt kan brukes i alle firetaktsmotorer, slik at det blir bedre motorbeskyttelse mot slitasje, korrosjon osv.

CK-4: API Service kategorien CK-4 beskriver oljer for bruk i hurtiggående firetakts dieselmotorer desigent for å møte 2017 kravene hva gjelder eksosutslipp, da både for vei-gående kjøretøy samt Tier 4 standarden for ulikt entreprenørutstyr, samt tidligere årsmodeller dieselmotorer. API CK-4 standarden overgår kravene for API CJ-4, CI-4, inkludert CI-4 Pluss, CI4 og CH-4 og kan effektivt smøre motorer som krever en av disse standardene.

FA-4: API service kategorien FA-4 beskriver enkelte XW-30 oljer spesielt formulert for bruk i utvalgte hurtiggående firetakts dieselmotorer som er desigent for å møte 2017 «on highway greenhouse (GHG)» eksosutslipps standardene. API FA-4 er ikke utskiftbar eller bakadgående kompatibel med API CK-4, CJ-4, CI-4 med CI-4 plus,  CI-4 og CH-4 oljer. Anvend den aktuelle motorprodusents  kravspesifikasjon for å avgjøre om API FA-4 oljene er egnet for bruk i den aktuelle applikasjonen.                                                        

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *